Jets reference CON rask oppgradering av tinghuset drammentinghus foto statsbygg w

Rask oppgradering av tinghuset

Buildings and Green buildings

Drammen Tinghus har fÄtt ettermontert toaletter pÄ 40 celler, i en bygningsmasse som stammer helt tilbake til 1962. Denne oppgraderingen av cellene var krevende, fordi tingretten i samme bygg ikke kunne forstyrres. Byggearbeidet mÄtte derfor ferdigstilles i lÞpet av bare seks uker i sommerferien.

Published on 2019-05-21
Om prosjektet
  • Type prosjekt: Oppgradering av fengselsceller
  • Utfordring: SvĂŠrt kort tidsfrist pĂ„ grunn av at tingretten i bygget ikke mĂ„tte forstyrres
  • Jetsℱ lĂžsning: Mindre omfattende ombyggingsarbeid for Ă„ installere vakuumlĂžsning

- Sivilombudsmannen hadde tilsyn hos Kriminalomsorgen, og da ble det pÄpekt at cellene ved tinghuset manglet toaletter. Etter tilsynsbesÞket valgte Kriminalomsorgen Ä installere toalett pÄ hver celle, men jobben mÄtte gjÞres i rettsferien som varer bare halvannen mÄned. Det kunne blitt utfordrende Ä installere vanlige toaletter pÄ sÄ kort tid, sier Jan Dyre Vaa som er forvaltningssjef for region sÞr i Statsbygg.

Via prosjektlederfirmaet T-2 Prosjekt AS som Statsbygg benytter, fikk han nyss i at det fantes en alternativ sanitĂŠrlĂžsning med vakuumtoaletter som fint kunne monteres innenfor den tilgjengelige tidsrammen.

LĂžsningen var til og med norsk. Men for Ă„ se den i praksis, reiste representanter fra Kriminalomsorgen, Statsbygg og T-2 Prosjekt over grensen til Sverige. Der hadde et svensk fengsel brukt vakuumtoaletter fra norske Jets Vacuum AS i en Ă„rrekke. Erfaringene deres var gode.

- Dette med vakuumtoaletter virket interessant. Statsbygg skal vÊre innovative og nytenkende, gÄ foran i byggebransjen. Vi skal ikke vÊre den som sitter og venter, vi skal vÊre pÄdriveren for nye lÞsninger. Samtidig skal lÞsningene fungere. Kontraktsformen i dette tilfellet var en samspillsentreprise. Det gÄr kort ut pÄ at rÄdgiverne kommer med sine anbefalinger om valg av lÞsninger, og sÄ kobler vi pÄ entreprenÞr og ser pÄ praktisk gjennomfÞrbarhet, pÄpeker Vaa.

Jets reference CON rask oppgradering av tinghuset drammentinghus foto statsbygg w
For Ä unngÄ Ä forstyrre tingretten i bygget, mÄtte arbeidet utfÞres i sommerferien

I Drammen Tinghus resulterte valget av vakuumtoaletter i enklere installasjon og mindre arealbruk, sÄ gjennomfÞrbarheten var det ikke noe Ä si pÄ. En heissjakt som ikke lenger var i drift benyttes nÄ som vertikal gjennomfÞring for et samlet avlÞpsrÞr fra samtlige 40 toaletter. Alternativet med vanlig WC ville vÊrt Ä lage gulvgjennomfÞringer flere steder i bygningsmassen. Med vakuumtoalettene unngikk man dette, og holdt samtidig fristen.

- Et slikt prosjekt med sÄ kort byggeperiode mÄ planlegges veldig nÞye. Med vakuumtoaletter kunne alt klargjÞres og forberedes i forkant, sÄ selve gjennomfÞringen gikk derfor veldig bra.

Det var ingen problemer under arbeidet. PÄ sikt skal forÞvrig et helt nytt tinghus pÄ plass, men tidsperspektivet er vanskelig Ä forutsi. Myndighetene mÄ bevilge penger, sÄ dette kan ta tid, sier Vaa.Det nÄvÊrende Drammen Tinghus synger altsÄ pÄ siste verset. Men i det som antakelig er den siste fasen av tinghusets levetid, har de innsatte endelig fÄtt verdige sanitÊrforhold pÄ cellene ved hjelp av et moderne, norsk toalettsystem.